PICA DISTANCER

Pica distancer

Pica distancer za kutije za isporučivanje pica.
Visina je 25mm, a širina 33mm